Kto to jest Notariusz i co możesz załatwić w kancelarii notarialnej.

Kto to jest rejent?

Notariusz, niejednokrotnie zwany również rejentem (pochodzi od słowa regent, czyli osoba uprawniona, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – jest to mianowany przez ministra sprawiedliwości. Prawnik notariatu jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Notariusz za swoje działania pobiera opłatę nazywaną taksą notarialną. Wysokość tej opłaty jest ustalana zgodnie z rozporządzeniem ministra. Wielkość opłaty jest uzależniona od rodzaju działania oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Wymagane do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty należy przekazać do kancelarii notarialnej przed umówionym wcześniej terminem dokonania czynności, aby umożliwić szczegółową ich analizę. Wcześniejsza analiza dokumentów pozwoli na bezpieczne i sprawne sporządzenie czynności notarialnej.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do kancelarii notarialnej

Dokumenty trzeba dostarczyć w oryginale. Notariusz Koszalin dokona analizy ich prawidłowości, oceni również, czy tworzą wystarczającą podstawę sporządzenia czynności. Dzięki dogłębnej analizie przedstawionych dokumentów notariusz może, w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie, czuwać nad należytym ochroną praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej.